Komentář

Poslechněte si prosím následující ukázky hlasu a kontaktujte Barboru prostřednictvím kontaktního formuláře níže.

Angličtina Pravidelné:

Anglická konverzace:

Anglicky Hard Sell:

Anglicky:

Afrikánštiny Soft Sell:

Afrikánštiny Hard Sell

Rusky/Australsky

Kelloggs

Francouzsky/Americky

Finnivo Software Training Video

Czech Cosmetics Demo – Mature Voice